Follow us on       Get Embassy Screens app on   

Bangkok Bank Credit Card holders get discount up to 50% off

TODAY - 5 March 2024

บัตรพินนาเคิล และบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลด 50% (จำกัดส่วนลดตั๋วชมภาพยนตร์ 20 ที่นั่ง/บัตร/เดือน ไม่จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมดต่อเดือน)

บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลด 50% (จำกัดส่วนลดตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน จำนวนไม่เกิน 300 ที่นั่ง/เดือน)

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น รับส่วนลด 20% (จำกัดส่วนลดตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน ไม่จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมดต่อเดือน)

เงื่อนไข:
1. รับส่วนลดเมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ร่วมรายการเท่านั้น
2. สามารถใช้สิทธิส่วนลดได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
3. หากครบสิทธิ์ 300 ที่นั่ง สมาชิกจะได้รับส่วนลด 20%
4. สามารถรับส่วนลดได้ ทุกวัน ทุกรอบ ทุกโรงภาพยนตร์
5. สามารถรับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 5 มีนาคม 2567

สามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่หน้าเคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือ โทร 02-160-5999