Follow us on       Get Embassy Screens app on   

Medeze 20% Discount

Today - 31 Dec 2019

สิทธิพิเศษอีกระดับกับ Medeze Group

รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์เหนือระดับเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก Medeze Group

สถานที่รับสิทธิ์ : โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens by AIS ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 6

เงื่อนไขส่วนลดชมภาพยนตร์
1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Medeze Group เพื่อรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์
2. Member รับสิทธิ์ส่วนลด 20% 1 บัตร / 20 ที่นั่ง / วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-160-5999