Follow us on       Get Embassy Screens app on   

Roca Thailand 20% Discount

Today - 31 Oct 2020

รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens by AIS ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 6

เงื่อนไขส่วนลดชมภาพยนตร์
1. แสดง SMS ระบุส่วนลด 20% เพื่อรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์
2. รับสิทธิ์ส่วนลด 20% 1 สิทธิ์ / 2 ที่นั่ง / วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 63
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-160-5999