Follow us on       Get our app Embassy Screens on   

Krungsri First Choice Privileges BUY 1 GET 1 FREE

Today - 30 Sep 2020

อภิสิทธิ์ 1 ฟรี 1 สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์Embassy Diplomat Screens by AIS ทุกวัน ทุกรอบ

ระยะเวลา: วันนี้ - 30 กันยายน 2563

รายละเอียดรายการ: รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (โดยสมาชิกบัตรต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับลูกค้า Blue หรือ Blue Plus เท่านั้น)

วิธีเข้าร่วมรายการ: เพียงชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ ณ จุดขาย ด้วยบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับลูกค้า BlueหรือBlue Plus เท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด
- รายการส่งเสริมการตลาดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับลูกค้่ BlueหรือBlue Plus ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในสถานบริการ ณ โรงภาพยนตร์Embassy Diplomat Screens by AIS
- สำหรับลูกค้ากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และสำหรับลูกค้ากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จะต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสด
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ในรอบและเวลาเดียวกัน
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ /เงื่อนไข หรืองดใช้รายการส่งเสริมการตลลาดในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
- เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุซึ่งหากมีปัญหาจากบริการดังกล่าวโปรดติดต่อบริษัท เอ็กเซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัดเบอร์โทร 02-160-5999
- บริษัทฯสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์1 สิทธิ์ ต่อสมาชิกบัตร ต่อเดือน ( 1 สิทธิ์ เท่ากับ 1 ที่นั่ง) และ จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ทั้งหมด 50 สิทธิ์ต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-160-5999